MBOG

“De MBOG is een grote, professioneel georganiseerde beroepsvereniging in de orthomoleculaire, integrale, “complementaire” zorg en behartigt de belangen van honderden artsen, (para) medici en hoogwaardige therapeuten die samen werken aan een chronische en preventieve gezondheid voor hun cliënten. De MBOG werkt nauw samen met diverse stakeholders in de “gezondheidszorg” zoals RBCZ, KAB, beroepsopleiders, Hogescholen, universiteiten, zorgverzekeraars, patientenverenigingen, politieke partijen, gemeenten e.d.

De MBOG is dé beroepsvereniging met hét gedegen keurmerk voor hoogopgeleide integraal werkende behandelaren.”In 2020 is het Patienten Platform Orthomoleculaire Geneeskunde Nederland opgericht! Binnenkort kunt u via deze patiëntenstichting uw vragen stellen, informatie inwinnen en uw belangen als orthomoleculaire cliënt dan wel patiënt laten behartigen”.

© Copyright - food4medicine.nl